• Tickets

   Geen tickets in deze groep.
  • Evaluatieformulier SamenDOOR! schooljaar 2018-2019

   Gratis

Over dit evenement

Evaluatieformulier SamenDOOR! schooljaar 2018-2019

Voorwaarden:

 • Het verduurzamen van de samenwerking tussen school en muziekvereniging.

 • Het structureel inbedden van muziekonderwijs onder schooltijd in alle leerjaren. De verantwoordelijkheid hiervan ligt uiteraard bij de school.

 • Het verbinden van het binnen schoolse en buiten schoolse aanbod van muziekeducatie.

 • Het delen van kennis binnen de bestaande netwerken van de muziekverenigingen en van het schoolbestuur. 
Contact
jjanssen@hklimburg.nl
0031475399270